O společnosti Auto-Kabel Krupka

Pouze to nejlepší

Jsme hlavním partnerem pro naše zákazníky, pokud jde o distribuci energie ve výrobě vozidel. Vyvíjíme řešení specifická pro vozidla - od konceptů, prototypů až po sériovou výrobu. Jako světový leader na trhu nabízíme nejvyšší kvalitu a produkty, které jsou vždy o krok napřed.

Naše klientela nám věří a oslovuje nás při vývoji plných hybridů, H2, elektrických vozidel a také v energetickém managementu konvenčních benzínových nebo naftových motorů. Podporujeme nejen vývoj produktů, ale i jejich certifikaci a testování - po celém světě.

Díky pobočkám v devíti zemích na třech kontinentech můžeme včas a kdekoliv dodat produkty a služby na nejvyšší úrovni.

Naše vize

Auto-Kabel je globálním leaderem v oblasti distribuce energie v automobilovém průmyslu.

To zahrnuje koncepty pohonných jednotek jako jsou plné hybridy, H2, elektrická vozidla, atd. Zaměřujeme se na poskytování vysoce kvalitního inženýrství a nejmodernější vývoj produktů.

Historie společnosti

1930

Založení podniku Herbertem Richartzem v Colone, SRN

1945

Obnovení výroby po 2. sv. válce v Hausenu u Wiesentalu, SRN

1970

Založení výrobního závodu AKR pro užitková vozidla v Rülzheimu, SRN

1986

Přestavba závodu AKH v Hausenu, SRN

1991

Založení výrobního závodu ACM v Masevaux, Francie

1995

Převzetí závodu Rheindahlen od firmy Temic v Mönchengladbachu, SRN

1996

Založení Auto-Kabel Management GmbH

1996

Založení výrobního závodu SAK v Courgenay, Švýcarsko

1997

Zřízení zastoupení Auto-Kabel of North America AKNA v El Paso, TX, USA

1997

Založení výrobního závodu AKMX v Ciudad Juarez, Mexiko

2003

Zahájení výroby hliníkových kabelů KCC - Rheindahlen, SRN

2005

Založení výrobního závodu AKK v Krupce, ČR

2008

Založení výrobního závodu AKTC v Taicangu, Čína

2014

Rozšíření a relokace do nového závodu AKMX, Mexiko

2014

Rozšíření výrobního závodu AKH v Hausenu o další halu, SRN

2015

Rozšíření výrobního závodu AKTC, Čína

2016

Rozšíření výrobního závodu AKTC, Čína

2016

Zahájení výroby hliníkových kabelů v AKMX, Mexiko

2017

Rozšíření výrobního závodu AKK, ČR

2017

Rozšíření výrobního závodu AKMX, Mexiko

2018

Založení výrobního závodu AKSRB v Mionice, Srbsko

Certifikáty

IATF 16949:2016

Systém managementu kvality

EN| DE
ISO 50001:2018

Systém managementu kvality

EN| DE
ISO 14001 : 2015

Systém environmentálního managementu

EN| DE| IQNet
ISO 45001 : 2018

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

EN| CZ

Politika společnosti

Kvalita v souladu s přírodou

Kvalita je naší nejvyšší prioritou. Inovativní vývoj produktů a procesů určuje náš směr. Úspěch našich zákazníků je také naším úspěchem, proto se vždy snažíme o včasné dodávky bezchybných produktů.

Stejně důležitá jako kvalita našich produktů a služeb je ochrana životního prostředí a vědomé využívání přírodních zdrojů a energií, stejně jako řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve prospěch a ochranu našich zaměstnanců. Tyto aspekty jsou brány v úvahu ve všech obchodních procesech a tvoří nedílnou součást naší firemní strategie.

Zaručujeme dodržování zákonů, norem a předpisů specifických pro dané odvětví prostřednictvím našeho integrovaného systému řízení, který je také základem procesu neustálého zlepšování, aby byly splněny rostoucí požadavky trhu a našich zákazníků.

Udržitelnost

Chápeme důležitost obezřetné správy a řízení společnosti zaměřené na dlouhodobý úspěch s důrazem na sociální odpovědnosti. Pro skupinu Auto-Kabel to znamená, že bereme v úvahu důsledky našich obchodních rozhodnutí a akcí z ekonomického, technologického, sociálního a environmentálního hlediska a zajišťujeme přiměřenou rovnováhu zájmů. V rámci svých schopností a působnosti dobrovolně přispíváme k blahu a udržitelnému rozvoji globální společnosti v oblastech, ve kterých působíme. Zaměřujeme se na všeobecně uznávané etické hodnoty a principy, zejména integritu, poctivost a respekt k lidské důstojnosti.

Ochrana oznamovatelů

Principy integrity jsou pevně zakotveny v naší firemní kultuře. Dodržování souladu se zákony, etickými principy a morálními principy tvoří základ naší spolupráce se zákazníky, partnery, společností a zaměstnanci. V případě jakéhokoliv podezření na porušení těchto zásad je možné pro všechny naše zaměstnance a další zainteresované strany využít naši whistleblowing hotline a komunikovat nezákonné nebo neetické chování - důvěrně a anonymně. Oznámení lze učinit i externím oznamovacím systémem zřizovaným Ministerstvem spravedlnosti.